Lukket løb

Det lukkede løb kan bindes med forskellige sting og varieres på mange måder.
Det grundlæggende sting er 8-talsstinget, som man binder sjælen fast med til den forrige omgang.

At binde med et 8-tal:  skub trådene på den foregående ring lidt til side med neglen eller nålen. Stik nålen ned under sidste omgang og træk tråden til så den kommer til at ligge pænt nede mellem de andre tråde og ikke ovenpå dem.
Læg 8-tallets tilbagesting bag den tråd man har ført ned omkring den forrige omgang, og læg tråden pænt ned mellem trådene på bagsiden. Vikl 5 gange omkring sjælen før det næste 8-tal.

START PÅ LUKKET LØB
Sno sjælens ende op og spids de tre snore i forskellig længde – sno sjælen igen. Massér spidsen lidt blød.
Sæt bindetråden fast mellem sjælens snore nogle cm bag spidsen og sno tråden rundt om sjælen ud mod spidsen. Bøj spidsen tilbage så der dannes en ring og før bindetråden op over sjælen bag den første bevikling.
Sno tråden omkring de to snore som et 0. Vikl snoren 5 gange omkring sjælen  og bind ned i forrige omgang med et 8-tal.