BLOG

september
Mine coronasysler fra 2020 er blevet til “rundstykker”. Nu med trælåg drejet af Kaj som er en super dygtig trædrejer.
De fleste låg er af ahorn og et enkelt er af douglasgran. Jeg fortsætter arbejdet med at binde små bøtter. Det er en god afveksling fra større arbejder, som man godt kan hænge lidt fast i. Så er det godt at have noget der hurtigt bliver til noget. Det er altid sjovest at binde de sidste sting og se resultatet.

My small baskets from 2020 have got wooden lids made by Kaj who is a super skilled wood turner.
Most lids are made of maple but a single one is made of Douglas fir. I continue the work of tying small baskets. It is a good pause from larger works, which you can hang on to a little quickly. Then it is good to have something that quickly becomes something. It is always most fun to sew the last stitches and see the result.


august
Den gyldne bøtte er faktisk en juli-bøtte og jeg når med nød at næppe at få den med i august. Men der sker faktisk en masse i mit værksted, og det sidste billede i rækken her løfter sløret for noget af det. Derom senere.

The golden basket is actually a July basket and I and I hardly manage to get it here in August. But there is actually a lot going on in my workshop, and the last picture in the series here reveals some of it. More about that later. Just wait and see!


juni 2021
Denne taske har været længe undervejs.
Jeg har i mange år bøvlet med mine håndarbejder, når jeg sad i bilen. Garnnøgler, snor, strikkepinde, sakse, nåle og andre redskaber har enten flydt mellem hinanden i en pose eller ligget i en stiv kurv, hvilket har betydet, at der ikke var plads til mine ben: Benbræk på længere ture.
Nu er problemet løst. Denne kurv har en hemmelig udvidelsesbesværgelse, så den er rummelig indvendig, tilpas lille udvendig og står stabilt.
Det har godt nok været lidt sejt at trække hampesnoren gennem sjælen af sisal og jute, så det er gået langsomt – en bid af gangen med tålmodighed og ømme fingre. Men besværet værd. Resultatet er perfekt.

This bag has been under ways for a while.
I have had problems with my needlework for many years when I was in the car. Yarn, string, knitting needles, scissors, needles and other tool have either flowed between each other in a bag, or been in a stiff basket, which meant that there was no room for my legs: sore leg on longer trips.
Now the problem is solved. This basket has been measured after the space and it has a secret spell so it is spacious inside, small outside and stable.
It has been a little hard to pull the hemp string through the core of sisal and jute, so it has been a slow work – one bite at a time with patience and sore fingers. But worth the effort. The result is perfect.


maj 2021
Så blev den gråbrune pung færdig. En kraftig lidt større sag med en dertil passende kraftig lynlås.
Siderne er delt i to midt på siden og bundet færdig hver for sig. Det betyder at det er let at åbne pungen og komme ned til indholdet.
Jeg er kommet til at holde af den undervejs. Den har sin helt egen charme.

The gray-brown purse is finished. A powerful slightly larger thing with a suitably powerful zipper.
The sides are divided in two in the middle of the side and finished separately. This means that it is easy to open.
I have come to love this purse along the way. It has its very own charm.


april 2021
Marts måned gik uden nyheder her på siden, men med arbejdet på gråtonebøtterne fra hvid til sort. Bunken af garn forvandledes langsomt til små bøtter, hvor sjælen voksede med én meter fra bøtte til bøtte startende fra den lyse ende.
For hver bøtte skiftede jeg enten farve på sjæl eller bindetråd. Således gentog jeg den hvide bindetråd fra den lyse bøtte (yderst til højre) og bandt med den på den lysegrå bøtte (nr. 2 fra højre). Jeg bibeholdt sjælen fra nr. 2 til nr. 3, men skiftede bindetrådens farve til lys grå etc etc.
Hokus pokus. Således endte jeg med sort på sort.
Nu er sneen væk og markerne er nypløjede. Det næste projekt er i den brune skala, selvom buske og træer spirer med nye lysegrønne skud og påskeliljerne blomstrer.
Og således beholder jeg dagene, der er gået, en stund endnu.

The month of March went with the work at the grayscale baskets from white to black. The pile of yarn slowly turned into small baskets, where the soul grew by one meter from basket to basket starting from the light end.
For each basket, I changed either the color of the core or the sewing thread. Thus, I repeated the white sewing thread from the light basket (far right) and used it on the light gray bucket too (No. 2 from the right). I kept the soul from No. 2 to No. 3, but changed the color of the sewing thread to light gray etc etc.
Hey presto! Thus, I ended up with black on black.

Now the snow is gone and the fields are newly plowed. So the next project is on the brown scale, though shrubs and trees are sprouting with new light green shoots and the daffodils are blooming.
And that’s how I keep the days that have passed for a while yet.


februar 2021
Så fik vi endelig sne efter flere år med grå vintre.
Med de hvide farver og gråtonerne holder jeg lidt på sneen og lyset. Inspiration til 6 bøtter fra hvid til sort som jeg vil vise her når de er færdige.

Then we finally got snow after several years of gray winters.
With the white colors and shades of gray, I stick a little to the snow and the light. Inspiration for 6 baskets from white to black which I will show here when they are finished.


januar 2021
Mit arbejdsværelse er klar til det nye år.
Det er altid inspirerende når alle materialerne ligger synlige og på rette plads i alle regnbuens farver. For slet ikke at tale om at bordpladen er ryddet. På de to sorte rullevogne ligger snor og garn i farve- og materialekombinationer og venter på at blive til noget. Ikke alle ideer bliver gennemført, og nogle bliver til noget helt andet end først tænkt. Så jeg fortæller ikke om mine planer, for de kan nå at ændre sig mange gange.

My workshop is ready for the new year.
It is always inspiring when all the materials are visible and in the right place in all the colors of the rainbow. Not to mention that the tabletop has been cleared. On the two black trolleys, string and yarn lie in color and material combinations, waiting to turn into something. Not all ideas will be completed, and some turn into something completely different than first thought. So I do not tell about my plans, because they can change many times.


januar 2021
Året starter forsigtigt med en lille pung – lys og venlig og mere blød end efterårets mørke olivenpung (19 x 11 cm)
Jeg har ikke bundet så meget i de seneste måneder. Men dette lille projekt fik jeg færdigt, som en lille optimistisk start på 2021.

The year starts gently with a small purse – light and friendly and softer than the dark olive purse from the autumn (19 x 11 cm)
I haven’t coiled that much in the last few months. But I finished this little project, as a small optimistic start to 2021.


oktober 2020
En fast oliven-/efterårspung – et lille overskueligt projekt som afveksling fra den større køkkenkurv.
Mørk i farven som efteråret der er over os (17 x 11 cm)

A firm olive / autumn purse – a small manageable project as a diversion from the larger kitchen basket.
Dark is the color as the autumn which is upon us (17 x 11 cm).


oktober 2020
Her har været stille de sidste måneder, for jeg har haft travlt med at strikke til mine små nye børnebørn.
Nu er jeg tilbage ved løbbindingen, og forbereder mig til efterårets kurser.
Jeg har også flere forskellige projekter i gang med hør som bindetråd. F.eks. denne bund til en større kurv til køkkenet.

It’s been quiet here for the last few months, because I’ve been busy knitting for my little new grandchildren.
Now I’m back with the coiling, preparing for the fall courses.
I also have several different projects underway with linen thread as sewing thread. E.g. this bottom for a larger basket in the kitchen.


juli 2020
Madam blå – den blå bøtte blev bundet og fik et låg.
Sjæl af 2 jute og 4 sisal i 2 nuancer. De tre blå nuancer ligger tæt på hinanden, hvilket giver et fint farvespil i sjælen.
Bindetråden er papirgarn 1,65.
Bøttens mål: Ø14 cm – H 7 cm
Jeg er så heldig at være gift, med en mand som kan noget med træ. Han har lavet låget af asketræ og behandlet det med hvidolie, så det ikke gulner.

Madam blue – the blue basket was made and got a lid.
Soul of 2 jute and 4 sisal in 2 shades. The three shades of blue are close to each other, which gives a nice play of colors in the soul.
The sewing thread is paper yarn 1.65.
Dimensions of the basket: Ø14 cm – H 7 cm.
I’m so lucky to be married to a man who can do something with wood. He has made the lid of ash wood and treated with white oil so that it does not turn yellow.


juli 2020
Aprilbøtten blev til en sommerbøtte.
Efter de sidste måneders arbejde med alle regnbuens farver er det dejligt at hvile øjnene på noget ganske neutralt, og det er også godt at vende tilbage til de materialer jeg selv har plukket ved stranden.
(Se detaljer om kurven under april måned).
Jeg har lyst til at binde mere af den slags, men først skal der lige bindes en blå kurv.

The April basket became a summer basket.
After the last months of work with all the colors of the rainbow, it is nice to rest my eyes on something quite neutral, and it is also good to return to the materials I myself have picked at the beach.

(See details about the basket under the month of April).
I feel like sewing more of that kind, but first a blue basket just needs to be made.


juli 2020
“Over and out” – Farvecirklen er færdig
Alle 20 kurve er syet med papirgarn 1,65 og alle har en sjæl på 2 meter. Sjælen er lavet af sisal, jute og hør i forskellige kombinationer.
Disse små kurve er tænkt til undervisningsbrug, som eksempler på forskellige former, farver og mønstre i tybrindbinding.
I mit arbejde med kurvene er jeg blevet bekræftet i at jeg får de bedste resultater, når jeg holder mig til det enkle udtryk, og der er derfor kurve jeg synes er mere vellykkede end andre. Hvad det præcis er, der gør en kurv harmonisk og fin i udtrykket, er svært at definere, men formen er afgørende. Derefter selvfølgelig kombinationen af farver og mønstre.

“Over and out” – the color cirkle is finished
All 20 baskets are sewn with paper yarn 1.65 and everyone has a soul (core) that is 2 meters long. The soul is made of sisal, jute and flax in various combinations.
These small baskets are intended for educational use, as examples of different shapes, colors and patterns in blanket stitch
(Danish tybind coiling).
In my work with the baskets, I have been confirmed that I get the best results when I stick to a simple expression, and there are baskets I think are more successful than others. What exactly it is that makes a basket harmonious is difficult to define, but the shape is crucial. Then of course the combination of colors and patterns.


juli 2020
Vi er røde…..


juli 2020
Orange billetter


juli 2020
Yellow is the color of my true loves hair


juli 2020
Grøn var min barndoms dal


juni 2020
Jeg vil male dagen blå


juni 2020
Farven lilla


maj 2020
Nyt projekt på vej mens aprilprojektet hviler: små bøtter bundet i tybrindbinding med variation i farver og mønstre .
Alle er bundet med papirgarn. Alle har en sjæl på 2 m.
De første fire bøtter bindes med en sjæl af jute og sisal. Den røde udelukkende med jute. Antallet af bøtter er ikke fastlagt.


april 2020
Så voksede den nye kurv den gamle “over hovedet”. Og nu kan jeg se at der ikke er bindetråd nok til at gøre den færdig.
Den skal være dobbelt så høj. Så den får hvile lidt.


april 2020
Efter marts måneds vægelsind faldt mit valg på de umiddelbart kønneste materialer: tørrede strandkogleaks til sjæl og raffia som bindetråd.
Det er første gang jeg binder med raffia og erfarer, at det skal behandles med lidt større forsigtighed end fladt papirgarn, da det ellers kan rives i stykker.
Jeg ønsker at binde en større kurv, og fik startet for spinkelt, så nu må den første bund hvile, mens jeg binder et nyt og mere solidt projekt, med en tykkere sjæl. Strandkogleaksene har kantede stængler og det bøvlede jeg lidt med i det første forsøg, hvor sjælen er tynd. Hver gang jeg tilføjede en ny stængel komme der let en lille bule. Nu falder stænglerne fint ind i den tykkere sjæl.

Det er mit første forsøg med strandkogleaks, og efter at have justeret sjælens tykkelse, synes jeg det egner sig vældig godt til formålet. Den smukke grålige farve passer smukt til bindetrådens hvide farve.
Nu skal der formes………

After the indecisiveness of March, my choice fell on the immediately most beautiful materials: dried Bolboschoenus maritimus for soul (core) and raffia as a sewing thread.
This is the first time I sew with raffia and experience that it must be treated with a little more care than flat paper yarn, as otherwise it can be torn to pieces.
I want to sew a bigger basket, and got started too flimsy, so now the first bottom must rest while I sew a new and more solid project, with a thicker soul. The Bolboschoenus maritimus have angular stems and I messed with that a bit in the first attempt, where the soul is thin. Every time I added a new stem, a small bulge would easily appear. Now the stems fall nicely into the thicker soul.

This is my first attempt at Bolboschoenus maritimus, and after adjusting the thickness of the soul, I think it lends itself very well to the purpose. The beautiful greyish color matches the white color of the binding thread beautifully.
Now it has to be shaped ………


marts 2020
Ubeslutsomheden har holdt sit indtog.
Hvilket nyt projekt skal jeg starte på nu? En kludekurv af gamle udtjente bukser bundet med forskellige kvaliteter hør, eller en kurv af tørrede strandkogleaks bundet med raffia? Eller noget helt andet?
Sådan som det ligger her, ser det ikke for kønt ud……..


marts 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (tryk på billederne for at se et større format)
Coronasysler
Når tiden står stille, må man finde på. Jeg har kastet mig over bitte små projekter, så der er noget at glæde sig over hver dag: En lille ny bøtte eller et lille låg.

Sjælen består i alle bøtter af 3 sisal + 2 jute eller noget der svarer til denne tykkelse.

Bindetrådene er af forskellige kvaliteter hør – en tynd svensk hør 16/2 som lægges dobbelt, eller en enkelt tråd af Karen Noes Linea. Stingene er små: Små fine korte sting, der svarer til den lidt tynde sjæl, som snos let, så den bliver fast og rund.


februar 2020
Jeg vinder papirgarn op til kommende kurser og salg. Bundterne er på ca 75 gr og sættes til salg her på hjemmesiden når jeg er færdig med alle farver.


februar 2020
Kursusmateriale: Lille blå kurv med mål og angivelse af materialeforbrug


januar 2020
Tomtehuset, Stenlille.
Efter to herlige dage i Tomtehuset, fordybet i halm og binding efter gammel dansk tradition, er min respekt for det gamle danske håndværk ikke blevet mindre. Jeg blev ikke verdensmester! Men jeg fik en fornemmelse af hvordan, materialet arbejder, og på forskellen mellem det og de materialer, jeg plejer at arbejde med. Det var virkelig spændende og inspirerende!


januar 2020
Så er der friske bundter af jute og sisal på hylderne!
Klar til kurserne i februar, og klar til nye eksperimenter.

Og et NYT MATERIALE: en tynd sisal i mange farver, som det bliver spændende at prøve kræfter med.
Den er en del tyndere end den “gamle” sisal og findes i et væld af smukke farver.
Mit arbejdsrum er lige nu som en bolsjebutik fuld af fristelser.


januar 2020
Oktoberprojektet blev færdigt: tre tasker til tre julegaver:
Taskerne er bundet med en sjæl af sisal og jute og en bindetråd af hør.
De lodrette klapper er monteret med en indvendig magnetlås og hanken er indfarvede lædersnører.
De er bundet på samme måde som den brune taske på forsiden af hæftet “Tovligheder – tasker og punge”, og der er en mere uddybende forklaring.


december 2019
Decemberhygge med godter og spil. Se “Tovligheder – slip gækken løs”
Raflebægre, vaser kurv til godter bundet med en tyk snoet papirsnor som sjæl og fladt papirgarn som bindetråd.
Inde i vaserne er der syltetøjsglas. I de to der snævres ind mod toppen sidder de fast. I de to andre kan glassene tages ud og vaskes.


november 2019
Mens der arbejdes med julegaverne, har jeg fundet en stor kurv frem, som jeg bandt i en sommerferie for nogle år siden. Den er bundet i lukket løb, og den var tung at håndtere. Det var hårdt for mine hænder og arme. Men resultatet var anstrengelserne værd.
Sjælen er af 3 snore parpirkordel (den papirsnor man fletter stolesæder af), og bindetråden er af sisal.
Det lukkede løb er ikke det, jeg beskæftiger mig mest med. Det er lidt for langsomt til mit temperament.
Jeg kan godt li’ Tybrindbindingens lidt mere rustikke karakter. Men det sker at jeg binder en ting i lukket løb. Ellers bruger jeg det mest til afslutninger og låg.


oktober 2019
Nye projekter planlægges. Julen nærmer sig, så hvad det bliver til afsløres først d. 24 december.


oktober 2019
The English translation of my booklets is finished !!
When purchasing the Danish booklets, the English text can be acquired for free as a PDF file.


oktober 2019
Jeg arbejder på at oversætte teksterne i mine hæfter til engelsk, da jeg har fået flere henvendelser fra udlandet. Det er et tidskrævende projekt – lige så tidskrævende som løbbinding – Og næsten lige så sjovt.
For hvad kalder man løbbinding på Engelsk? Og hvordan beskriver man det “at binde”, når det ikke giver mening at skrive sådan på engelsk?
Heldigvis har jeg fået hjælp til de mest påtrængende tekniske ord fra en kurvebinder i Wales. Og så håber jeg blot, at man også kan forstå det i Østrig, Spanien og andre europæisk lande.


september 2019
Når man slipper gækken løs som i mit sidste løbbindingshæfte, kan der dukke par høns op.


august 2019
Genbrugsglæde:
Kludekurve er populære i hele verden i disse år.
Disse kurve er bundet med en kerne af tyk sisalsnor og omviklet med hjemmefarvede kludestrimler.
Bindetråden er hør.


juli 2019
Så er der høstet irisblade til kommende projekter


maj 2019
Indkøb af hør i Sverige
Efter en udflugt til Borgs Vävegarner, Hässleholm i Sverige er der hør på lager i 32 farver og dermed er alle materialer klar til efterårets kurser.


juni 2019
Tasken er færdig.
18 cm høj og monteret med en magnetlås mellem de to lodrette klapper er det en perfekt lille skuldertaske til de mest nødvendige ting.


maj 2019
Begyndelse til en lille brun taske, som skal med i det hæfte, jeg arbejder på lige nu:
TOVLIGHEDER – tasker og punge.
Montering af hanken blev planlagt, før jeg startede på at binde, så læder og snøre til hank er valgt samtidig med sjæl og bindetråd til selve tasken.


Låg kan bindes på mange måder. Det sorte låg i lukket løb er bundet til en æske af birketræ.
Låget er bundet med en sjæl af papirkordel (papirsnor til stolesæder) og en bindertråd af sort papirgarn, som erstattes af sort hør på den yderste omgang.


AFTENSOL i aftensol.
Låg til bøtter: her i mit AFTENSOLtema bundet til en udstilling på Hørvævsmuseet på Krengerup.


Jeg eksperimenterede under HAVBØTTEtemaet også med andre former for at se, om man kan bruge tybrindbindingen til andet end regulære bøtter og kurve.


Mine bøtter er ofte bundet som en del af et tema.
Her en HAVBØTTE bundet til Læsø Kunstfestival i 2014.


Som nybegynder kastede jeg mig fluks ud i at eksperimentere med farver og former med skiftende resultat.
Jeg har beholdt nogle af disse eksperimenter. Hvis de ikke blev smidt i skraldespanden, kom de i huskekassen: En kurv hvor jeg gemmer fejl og eksperimenter til påmindelse, skræk og advarsel.
De mange eksperimenter er til at blive klog af, men det er sket, at et af dem er blevet samlet op for alligevel at blive gjort færdig.


Mit første forsøg.
Med indpakningssnor (sisal) og lidt hør bandt jeg min første lille bøtte i tybrindbinding. Jeg ville kun prøve det en enkelt gang……
Men så måtte jeg alligevel prøve igen, og det blev til flere bøtter. Så til tasker. Og så var vejen vist.
Pas på! Man kan blive afhængig af løbbinding!


Min mors stoppekurv.
Mit første møde med løbbinding er denne kurv, hvori min mor havde det uldtøj, der skulle stoppes, da jeg var barn i 1950’erne. Det var ikke nogen særlig spændende kurv dengang, og den blev først til noget særligt, da jeg selv begyndte at løbbinde og pludselig opdagede den igen.
Idag er den et klenodie!
Kurven er bundet efter gammel dansk tradition med halm som sjæl og bindetråd af papirgarn og den er bundet med åbent løb.
Den stammer efter al sandsynlighed fra 1930-40’erne.
Jeg har erfaret, at man under krigen ikke kunne skaffe sisal og derfor bandt med papirgarn. Det passer med min datering. Man har tidligere også bundet med pilevidjer, hvilket er meget smukt.