HÆFTER / Booklets

70 kr. pr. stk. – Alle 4 hæfter for 220 kr.
– fås ved henvendelse til tovligheder@outlook.dk

70 Danish kroner per eachAll 4 booklets 220 kroner
– purchase: email to tovligheder@outlook.dk

2019.10.22
Alle fire hæfter: Nu med engelske oversættelser

Now with English translation of the text for all four booklets.
When purchasing the Danish booklets, the English text can be acquired for free as a PDF file.


2019.09.18
4. TOVLIGHEDER – Slip gækken løs
Inspiration til at prøve egne idéer af.
I hæftet introduceres nye temaer og materialer:
Morgenbords- og ferietema, perler i kurve og smykker, nye former og kurve bundet af klude.
Bagest i hæftet er der en kort introduktion til det traditionelle åbne løb.

4. TOVLIGHEDER – Have fun!
This Booklet is made as an inspiration to try your own ideas.
It introduces new themes and materials:
Breakfast and holiday theme. Beads in baskets and jewelry. New forms and baskets made of rags.
And at the last pages there is a brief introduction to the traditional open coiling.


2019.09.02
3. TOVLIGHEDER – Tasker og punge.
Her beskrives hvordan man binder forskellige tasker: store tasker, små tasker, åbne tasker, lukkede tasker, praktiske tasker og skøre tasker.
Og punge!
En pungs størrelse gør den til et overskueligt begynderprojekt eller en overkommelig gave.

3. TOVLIGHEDER – Bags and purses.
Description of how to coil different handbags: big bags, small bags, open bags, closed bags, handy bags and crazy bags.
And purses!

The size of a purse makes it a manageable beginner project or a practicable gift.


2019.05.02
2. TOVLIGHEDER – Kurve, bøtter og låg.
I dette hæfte beskrives, hvordan man binder lige og buede bøtter – og forskellige låg.
Der er også et afsnit om arbejde med naturmaterialer og desuden supplerende teknik til det lukkede løb.

2. TOVLIGHEDER – Baskets and lids.
This booklet describes how to coil straight and curved baskets – and different lids.
There is also a section about working with natural materials and additional technique for the closed coiling.


2019.03.01
1. TOVLIGHEDER – Tybrindbinding og lukket løb.
Et hæfte hvor Tybrindbindingsteknikken er i fokus, men også det lukkede løb er omtalt.

1. TOVLIGHEDER – Tybrind coiling and closed coiling.
A booklet where the Tybrind coiling technique is in focus, but also the closed coiling is mentioned.